Improwizacja jazzowa - frazy znanych gitarzystów

~ Frazy jazzowe - Barney Kessel - Jordu - Cykl dominant ~

[Jerzy Bokłażec, jazz-site.pl]
« Powrót do spisu »

Barney Kessel Progresja akordów dominantowych w ruchu kwartowym występuje w wielu popularnych standardach, zazwyczaj w ośmiotaktowej części B, po jednym akordzie na dwa takty ("Oleo", "Anthropology"). Harmonia tematu "Jordu" stawia improwizatorowi trudniejsze zadanie, bo dominanty zapisane są tu znacznie gęściej, po dwa akordy ne jeden takt. W wybranym przeze mnie fragmencie Barney Kessel rozwiązał ten problem poprzez zastosowanie jednotaktowego motywu, zbudowanego z dźwięków dwóch następujących po sobie akordów dominantowych. Motyw transponowany jest w kolejnych taktach (z niewielką modyfikacją) o sekundę wielką w dół, zgodnie z ruchem dominant. Pierwsze cztery nuty to tercja, kwinta, pryma i septyma akordu dominantowego, następne cztery to tercja, pryma, septyma i seksta kolejnej dominanty (w takcie drugim i trzecim chromatyczny pochód prowadzi do seksty, która jest jednocześnie tercją kolejnego akordu). Warto zwrócić uwagę na artykulację: legato niemal się nie pojawia, prawie wszystkie nuty zagrane są kostką.

Rozmiar: 7358 bajtów

Posłuchaj pliku mp3: [ tempo normalne | tempo 1/2 ]
« Powrót do spisu »

[ MUSIC STUFF ]     [ BANNERY ]     [ PARTNERZY ]     [ METRONOM ]     [ STRONY GITAROWE ]